śniadanie

Polska Żegluga Morska

Catering zorganizowany na śniadanie dla klientów i gości Polskiej Żeglugi Morskiej, podczas kongresu gospodarczego Kongres 590, odbywającego się corocznie w G2 Arena w Rzeszowie. Jest to prestiżowe wydarzenie skupiające przedstawicieli polskiego biznesu i polityki z udziałem Prezydenta RP i członków Rady Ministrów.